WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

GRAN TOURISMO
37.900 AMD 

Gran Turismo Sport - a game in the genre of a racing simulator, developed exclusively for the Playstation 4. The project serves as a kind of "prelude" to the full seventh part and is created under the license of the FIA. Nevertheless, the amount of in-game content is very large, so Sport can be safely considered a separate game, and not a kind of demo in the style of the early Prologue. The game will allow gamers to participate in the Nations Cup and Manufacturers Cup. For those who do not want to bother with leagues and other things, the traditional Arcade mode is provided, where it is enough just to choose the desired car and track, and then go to conquer the virtual spaces.

Unlike the previous parts, in Gran Turismo Sport there will be no dynamic change of time of day and weather conditions, therefore these parameters the player will have to ask yourself before the start of the race. According to the authors, this is the fee for FullHD resolution and a high frame rate. Also Sport will be the first game in the series, supporting the helmet of virtual reality. In this case it is, of course, the Playstation VR.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: