WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

PES 2017
31.000 AMD 

Pro Evolution Soccer 2017 - a game in the genre of football simulator, developed by the forces of Konami. This part promises to please fans of a number of significant changes in the mechanics of gameplay. First of all, it concerns the adaptive AI, which will analyze the players actions and develop the appropriate tactics. Radically, the artificial intellect of goalkeepers was also redesigned.

Changes have affected the pass system. Now the trajectory of the ball is influenced by a greater number of factors than before. And players will be able to change the tactics of playing their team literally on the fly, shifting the focus toward defense or attack. Well, of course, in PES 2017 gamers waiting for a better level of graphic performance.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: