WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

TEKKEN 7
37.900 AMD 

Tekken 7 - the seventh part of the legendary fighting game, debuting in the Japanese arcades halls in the summer of 2015 and is preparing for release on Playstation 4, Xbox One and PC in early 2017. According to the creator of the series Katsuhiro Harada, the game will meet fans with a grim story in the spirit of the fourth part and will be entirely devoted to the problems of the Mishima family. And among the announced newcomers are Kazumi Mishima (Heykhati"s ex-wife, killed before the events of the first part of Tekken) and Akuma (one of the veterans of the Street Fighter series).

The mechanics of combat underwent minor changes. When the level of health of the character reaches a critical level, he can bring down on his opponent a number of killer attacks, causing damage of 30-40 percent. This feature is called Rage Art. The second - Power Crush - acts as something like an advanced version of the counterattack. Works Tekken 7 on the engine Unreal Engine 4, so in terms of graphics, the project hardly knows its peers.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: