WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

THE OLD BLOOD
17.000 AMD 

Wolfenstein: The Old Blood is a prequel to the highly acclaimed shooter Wolfenstein: The New Order, released under the guise of a completely independent game. You will find a thrilling adventure with eight chapters and covering two interrelated stories. All the "business cards" of MachineGames on the spot, whether its an intriguing plot or a zubodrobitelny shooter. The protagonist is still the war hero BJ Blaskovitz, but this time new types of weapons like a rifle shooting bolts or a grenade launcher will come into his hands. Also at the disposal of the hero will be two pipes that will be useful for climbing the walls or crushing fierce enemies.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: