WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy Watch 42mm
154.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
164.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 13.667 AMD  24 ԱՄԻՍ – 6.833 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Galaxy Watch 46mm
169.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
175.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 14.583 AMD  24 ԱՄԻՍ – 7.292 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

This gadget with a characteristic appearance of a round mechanical watch, complemented by a bezel - a swivel ring around the dial, can even imitate a ticking. Among the features of the chronometer - a bright Super AMOLED-screen, good autonomy, increased moisture protection, as well as support for the Samsung Pay service.

The rotation of the bezel simplifies the management of the clock, in particular, navigation through the interface, while allowing you not to touch the screen. The rotary ring has a very soft stroke, but with a noticeable fixation. In addition to the bezel, there are two more mechanical controls on the watch case, relatively large buttons with notched ends - the “Main Screen” and “Back”.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: