WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

iWatch S2  42mm
Space grey / Silver 
195.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
199.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 16.592 AMD  24 ԱՄԻՍ – 8.300 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Apple Watch Series 2 is a superior sports watch that measures your workouts with detailed customizable metrics. An advanced activity tracker that shows you how often you move, exercise, and stand, and lets you share your progress. A powerful health tool that helps you be more conscious of your overall well-being, starting with your heart rate.

An all-day assistant that provides instant access to the people, apps, and information you care about most. There are cases made from aluminum and stainless steel and a full range of interchangeable bands in a variety of styles, colors, and materials. All models run watchOS 3.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: