WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

Galaxy Note 8 Arabian
White/Black/Gold
315.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
325.000 AMD
 - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 27.083 AMD  24 ԱՄԻՍ – 13.542 AMD
 սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Galaxy Note 8 Russ
White/Black/Gold
369.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
389.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 32.417 AMD  24 ԱՄԻՍ – 16.209 AMD
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The Note 8 has the best big display on a smartphone and acts as Samsung"s big phone comeback story, making up for last year"s Note 7 recall. It has an expansive 6.3-inch ‘Infinity Display,’ faster 6GB of RAM performance and two outstanding rear cameras, which add up to one of the most expensive phones ever.

Just don’t expect record-breaking battery life from its predictably average-sized battery that plays it safe. It’s the best really big phone you can buy, if you can handle the enormous size and equally huge price.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ:

// Calculator