WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

BQM 1565 Hong Kong
Bronze / Gold / Grey / Silver
19.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
29.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 2.418 AMD  24 ԱՄԻՍ – 1.210 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

BQ BQM-1565 Hong Kong phone attracts attention at a glance. It looks very unusual: a small monolithic block of strict design and solid, aluminum design. Large, round, spaced-apart keys that are intuitively pressed with closed eyes add an exquisite charm to the model.

Externally, BQ Hong Kong slightly resembles DECT-phones, although it is much smaller in size - it is about 1.5 times larger than an ordinary lighter. At a weight of 85 g., Its dimensions are 40x120x10 mm. As materials of the case, metal and plastic are used. The front side is completely made of polished silver metal. The rear part is made of plastic, painted in the color of metal. At the ends of BQ Hong Kong there is a black plastic border, which contrasts perfectly with the hardware keys. There is a single connector - microusb on the bottom.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ:

// Calculator