WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

Galaxy S8 Plus 64GB Arabian
White/Black/Gold
245.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
269.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 22.417 AMD  24 ԱՄԻՍ – 11.208 AMD
 սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Galaxy S8 Plus 64GB Rus
White/Black/Gold
279.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
309.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 25.750 AMD  24 ԱՄԻՍ – 12.875 AMD
 սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The Galaxy S8 Plus is the Android phone you want if you like big and tall smartphones. The amazing display, great camera and slick software should make you forget about the awkwardly placed fingerprint scanner and the half-bake Bixby assistant.

On both sides the tablet is protected by glass Gorilla Glass 5. On the left side of the case there is a physical button to activate the voice assistant Bixby, and on the right are the traditional volume rocker and the power / unlock button. The new virtual button "Home" is equipped with a pressure sensor, that is, it recognizes the force of pressing. The higher price of Galaxy S8 Plus is due to the increased display and high-quality headphones from AKG.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: