WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Bose Sound Link Mini II
Anounce: 2016

Sizes:     180x51x58mm

Output:    AUX, Bluetooth

Battery:         10Hour

Power:   50W

69.000

The Bose SoundLink 2 is one of the best Bluetooth speakers you can find that delivers exceptional sound from a small package. This speaker is capable of exceptionally big sound with deep bass for a full range listening experience. It is designed to be wireless and ultra-compact for you to take the speaker virtually anywhere, and is able to connect to your Bluetooth devices for up to 30 feet range.

At first glance, the Bose SoundLink Mini II column is no different from its predecessor. We are dealing with the same anodized aluminum housing. Its dimensions are 5.10 x 18 x 5.8 cm, and the weight of the speaker is only 670 grams. Compact size and low weight allows you to use the speaker absolutely everywhere. This is absolutely mobile equipment.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: