WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

JBL BOOMBOX  
Black
139.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
153.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 12.750 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 6.375 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

JBL BOOMBOX 
Anounce: 2017

Sizes:     255x495x195mm

Output:  Bluetooth, Minijack, USB

Battery:        24Hour

Power:   2x20W

JBL Boombox is designed to become a powerful portable speaker system. You use incredible sound along with explosive bass. Enjoy the sound of music to the last note 24 hours a day. Imagine that you listen to your favorite music all day long without additional recharging. Use a volumetric accumulator of 20,000 mAh and a dual output to charge the external device at any time and do not detach from listening to music.

The JBL Boombox system has a waterproof case with a degree of protection against water IPX7, which tolerates all weather and even the most grandiose parties by the pool. To get the best sound for the venue, switch between the "Room" and "Street" modes.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: