WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


JBL Charge 4 
Anounce: 2018

Sizes:     95x220x93mm

Output:   Bluetooth, Minijack

Battery:        20Hour

Power:   30W

99.000

The JBL Charge 4 uses a completely new 50x90 mm asymmetrical speaker with a frequency range from 60 Hz to 20 kHz, specially designed for this speaker. The total power is 30 W, which is 50% more compared to the previous model. In addition, the bass has become even more powerful: two passive radiator, located on the sides of the device, were also significantly refined.

The JBL Charge 4 column is IPX7 water proof and can withstand short dives to a depth of 1 meter. Durable housing and durable materials allow you to use it by the pool or on the beach, in the rain or sunny weather. It supports connecting up to two mobile devices via Bluetooth at the same time. JBL Connect + technology will allow you to combine any number of speakers with this technology, creating surround sound.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: