WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


JBL E55BT 
Black / Blue / Red / Teal / Pink / White
57.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
57.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 4.828 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 2.415 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The sound that drives those who are in motion. The JBL E55BT Wireless On-Ear Headphones deliver the legendary JBL sound right to your ears. JBL signature sound with powerful 50mm membranes in an elegant, stylish form. Enjoy wireless listening to music all day and more without having to turn on your headphones for recharging. Fast recharge in two hours provides up to 20 hours of music playback.

E55BT is one of our most versatile models, featuring long-lasting battery life (up to 20 hours) and an innovative, stylish headband with fabric trim that accentuates your fashionable look. The ergonomic overhead design means that you can not part with your favorite music and get extra pleasure, wherever you are - at work, in transport or just in the city. Connecting to multiple devices allows you to easily switch between two devices, so you never miss a call. Thanks to the elegant appearance, various color solutions and the additional convenience of a removable cable with a remote control and microphone, you never want to part with the E55BT headphones.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: