WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


JBL Everest 710BT 
Black / Blue / Red / Teal / Pink / White
94.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
94.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 7.913 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 3.958 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Put on your JBL Everest ™ 710 headphones for up to 25 hours of cordless listening, the stunning JBL Pro legendary sound, ergonomic comfort thanks to premium materials and a comfortable fit to your ear cushions. Thanks to the optimized support of Google Assistant, you can fully control music playback by voice commands and receive notifications without using a phone. Just turn on the Google Assistant using the touch sensors on the ear cup. ShareMe 2.0 technology allows you to share music with friends via Bluetooth.

Easily turn on Google Assistant using touch sensors on the earpiece to fully control your music or receive notifications without using your phone. Thanks to their fast charging time (2 hours), stylish folding design and compact hard case, these headphones will become your ideal travel companion. Built-in microphone provides crystal clear sound during calls in hands-free mode. Allow yourself that sound. Enjoy the same stunning sound that JBL has delivered in concert halls, recording studios and at home for 70 years now.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: