WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


JBL Tune 500BT 
Black / Blue / Pink / White
19.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
24.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 2.076 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 1.039 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

JBL TUNE500BT earphones allow you to enjoy powerful sound for 16 hours without any wires. This user-friendly model with 32 mm JBL emitters and JBL Pure Bass technology guarantees high-quality sound at any time. If you receive a call when you watch a video on another device, the JBL TUNE500BT will automatically switch to your mobile device. Designed for complete comfort, the JBL TUNE500BT earphones support the Bluetooth function and allow you to connect to Siri or Google Now without using a mobile device.

The JBL TUNE500BT is available in four vibrant colors and folds easily for easy carrying. This is a universal solution that allows you to enjoy music all day long. Easy control of playback and calls with the convenient one-button remote control with microphone. Headphones support the famous JBL Pure Bass technology, which is used at famous concert venues around the world. Wireless streaming high-quality sound from a smartphone without tangled wires.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: