WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


JBL Tune 600BTNC 
Black / Blue / Pink / White
42.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
42.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 3.577 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 1.789 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Enjoy music without noise. For over 70 years, JBL has been designing high-quality, powerful sound systems for the largest concert venues worldwide. These headphones recreate the signature JBL sound with deep and powerful bass. Wirelessly stream high-quality sound from a smartphone or tablet without tangled wires.

Introducing the JBL TUNE600BTNC Active Noise Canceling Wireless On-Ear Headphones - a compact solution in a foldable, flat case for everyday use. The JBL TUNE600BTNC headphones feature 32mm JBL drivers supporting JBL Pure Bass technology. Wireless playback with noise reduction for more than 12 hours with the ability to fully charge in just 2 hours.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: