WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Marshall Stanmore II
Black / White
149.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
159.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 13.332 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 6.669 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Marshall Stanmore II 
Anounce: 2018

Sizes:      350x195x185mm

Output:   Bluetooth, AUX

Power:   50W

STANMORE II IS THE MOST VERSATILE SPEAKER IN THE MARSHALL LINE-UP AND IS PERFECT FOR ANY ROOM, BIG OR SMALL. IT DELIVERS ON THE PROMISE OF HIGH-PERFORMANCE SOUND THAT IS SYNONYMOUS WITH THE MARSHALL NAME. Classic Marshall details such as a textured vinyl covering, salt & pepper fret and the iconic script logo adorn the sturdy wooden frame of Stanmore II.The brass plate is proudly etched with the establishment date of 1962 – a subtle nod to the brand’s heritage and over 50 years of loud.

Stanmore II is the most versatile speaker in the Marshall line-up and is perfect for any room, big or small. Built with advanced components, it produces clean and precise audio, even at the highest levels. Bluetooth 5.0 and aptX technology provides lossless wireless sound at a range of up to 30 feet while maintaining connectivity. Use your Bluetooth enabled smartphone, tablet or computer to stream music directly to your speaker with no wires required.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: