WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Marshall Stockwell II
Black / White
89.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
99.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 8.325 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 4.162 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Marshall Stockwell II 
Anounce: 2019

Sizes:      180x161x70mm

Output:   Bluetooth, AUX

Battery:   20Hour

Power:   50W

Weighing only 3 lbs, Stockwell II packs a solid punch despite its pint-sized frame. Utilising Blumlein Stereo Sound construction, this speaker provides a multi-directional experience that will immerse you in your music, indoors or out. Stockwell II offers 20+ hours of portable playtime on a single charge. Its pint-sized frame and guitar inspired carry strap make it perfect to take with you.

Stockwell II utilises Blumlein Stereo Sound construction for a multi-directional experience that will immerse you in your music, indoors or out. Stockwell II comes equipped with Bluetooth 5.0 technology for wireless music play. Play music with any Bluetooth device at a range of up to 30 feet away from the speaker. The Stockwell II top panel features analogue control knobs for bass, treble and volume, allowing you to fine-tune to the exact sound you desire.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: