WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Marshall Tufton
Black
159.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
175.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 14.658 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 7.329 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Marshall Tufton 
Anounce: 2019

Sizes:      229x163x350mm

Output:   Bluetooth, AUX

Battery:   20Hour

Power:   80W

Bring the show on the road with Tufton, the mightiest portable speaker from Marshall. Tufton packs 20+ hours of portable playtime, allowing you to go further, for longer. Bluetooth® 5.0 technology allows you to connect to a variety of wireless devices with a range of 30ft. Tufton offers 20+ hours of portable playtime on a single charge. Its guitar inspired carry strap makes it perfect to take with you.

Tufton’s 3-way design and rear-facing driver produce a clear and articulate sound across all frequencies. This configuration will immerse you in your music, indoors or out. Tufton comes equipped with Bluetooth 5.0 technology for wireless music play. Play music with any Bluetooth device with a range of up to 30 feet away from the speaker. The Tufton top panel features analogue control knobs for bass, treble and volume, allowing you to fine-tune the exact sound you desire.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: