WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Marshall Woburn II
Black / White
249.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
279.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 23.338 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 11.675 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Marshall Woburn II 
Anounce: 2018

Sizes:      400x310x200mm

Output:   Bluetooth, miniJack

Power:   2x65W

Marshall has been playing an important role in world music for half a century. Everyone knows this name - even those who have never been interested in serious audio equipment. An easily recognizable logo could be seen at hundreds of rock concerts, and this name is associated with the golden era of rock. And while rock in 2018 is losing popularity, the British brand continues to delight with quality products that combine the quality and style of the past and the convenience of the present.

The Marshall Woburn II column is mainly distinguished by its design and controls. No serious "bells and whistles" have been noticed: I don’t want to call her smart either. There is no Wi-Fi support here. What is, it is Bluetooth 5.0, the aptX codec for transmitting high-quality sound, AUX In / AUX Out and a composite connector.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: