WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

HK OMNI 50+
Anounce: 2016

Sizes:     333x175x215mm

Output:   AUX, Bluetooth, Wifi

Battery:        5Hour

Power:   4x25W

229.000

The HK Omni 50+ let’s you easily set up a wireless HD music system anywhere inside or outside your home. It is an all-weather speaker, with a rechargeable battery that adds access to streaming services like Spotify Connect and Chromecast built-in.

HK Omni 50+ makes it easy to set up a wireless music system to transmit HD audio both indoors and outdoors. This all-weather, rechargeable battery speaker system provides access to streaming services such as Spotify Connect and Chromecast built-in, allowing you to listen to your favorite music both at home and in the yard. The ability to wirelessly play music and absolute freedom of movement.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: