WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Assasins Creed Origins
40.000 AMD 

You have to master a fully updated mechanics of battle. You can get a lot of weapons with different properties. Try a developed system of progress in the best traditions of the genre of RPG, choose skills and try your hand at battles with particularly dangerous bosses.

For four years, a team of specialists - the creators of Assassin’s Creed IV Black Flag - has been developing the game, which will be the new beginning of the famous series. You have to master a completely rethought combat system. You can easily change the unique melee and ranged weapons and attack several opponents at once. Choose the skills of your assassin and perform numerous tasks, exploring the expanses of ancient Egypt. You immerse yourself in exciting stories, being in the middle of the events that shaped the look of civilization.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: