WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


COD Black Ops 4
37.000 AMD 

Call of Duty: Black Ops 4 is the fourth part of the CoD: Black Ops sub-series, and the first part of the series, devoid of a full story campaign. Players waiting for a multiplayer mode, as well as several cooperative zombie modes, each of which is different theme and setting. Also, players will be able to try out the traditional multiplayer mode, in which developers have added new features.

Among these functions is the battle royale mode called Blackout, in which players in teams or alone fight each other on a huge map that is made up of multiplayer maps of different parts of Call of Duty - on it, for example, you can find a converted Nuketown and other legendary maps . Ordinary multiplayer modes have become more developed, and they now rely not only on speed, but also on well-thought tactics too.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: