WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


COD WW2
40.000 AMD 

Call of Duty: WWII is a fascinating story about the Second World War, thanks to which users of gaming platforms will see this war differently. You have to make a landing in Normandy and visit all the key battlefields of Europe, participating in the largest conflict in the history of mankind. You are waiting for the battle in the best traditions of Call of Duty, during which you will learn the merciless nature of the conflict with the world power, threatening to plunge the world into an abyss of tyranny.

Call of Duty: WWII is a fascinating story about the Second World War, embodied in three unique modes: "Campaign", "Network game" and "Co-op". Campaign events will unfold in the European theater of operations, where you will find an exciting plot, great graphics and the most famous battles of World War II. In the multiplayer game you will find a return to the classic fighting in the spirit of the early games of the Call of Duty series. Applying authentic models of weapons and traditional tactics of constant maneuvering, you will exterminate opponents in a variety of scenery, united by a common theme of the Second World War. The mode of playing together is a separate complete story, full of unexpected and highly dramatic moments.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: