WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


God of War
40.000 AMD 

God Of War is one of the most talked about (high-hap, if you will) projects of this year. Adventure action from a third party, in the center of which is the anti-hero Kratos (Kratos), who became one of the characters of the PlayStation, received many rave reviews from journalists on the eve of the release (held April 20), sparked a wave of discussions about the value of single-player games in 2018, and most importantly - He awakened many fans who had been waiting for the return of the “chaos” of five long years. Since its release, the game tops the sales charts in Europe and the USA. According to some reports, only in the first few days more than 3 million copies were sold, which is very good for a single-user exclusive.

Many years after the events of the original trilogy (the synopsis says that almost a century and a half has passed), the killer of the gods Kratos ends up in Scandinavia. He has a new family (wife and son) and, as it turned out, new problems associated with his past and new role in this world. He no longer has a thirst for revenge, rage and hatred, but the longing for memories of what he did with his family was replaced by the pain of losing his new lover, from whom Kratos has a son. Events unfold just against the background of her death and testament, which her husband and son simply cannot ignore - the woman asked to dispel her ashes from the highest peak of 9 worlds, where our heroes are to go.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: