WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Horizon
35.000 AMD 

Look at the world through the eyes of Eloy, who from childhood was a renegade in his tribe. Uncover the deep secrets of the distant past. Challenge the warlike tribes and huge mechanical creatures in a world in which humanity is on the verge of extinction. Turn predators into prey, combine primitive weapons with advanced technology and explore the endless and dangerous expanses.

The game is based on Decima, a game engine developed by Guerrilla Games, released on November 15, 2013. It stores the tools and functions for creating artificial intelligence, physics, logic and worlds in the process of developing on it, as well as compatibility with 4K and HDR. It is best known for use in Killzone: Shadow Fall, Until Dawn, RIGS: Mechanized Combat League and Horizon Zero Dawn, as well as in the upcoming game Death Stranding.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: