WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

KILLZONE SHADOW FALL
17.000 AMD 

The game takes place in the near future, thirty years after the events of Killzone 3. The world is a completely different place; two warring factions, known as Helgastes and Vektans, live side by side in a futuristic city, divided by a huge wall. And in the middle of all stands the Shadow Marshal, an elite soldier, the best of the best. Shadow Marshal Lucas Kellan vowed to defend his house and ideals at all costs. Maintaining a fragile peace is not an easy task, especially if there is no trust between the parties. Developing exponentially events reduce the hero together with the scout Echo, pursuing the same goals as Kellan, but only on the side of the Helghast.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: