WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Mortal Kombat XL
35.000 AMD 

One of the most popular games of 2015 is now in XL format! Expand the boundaries of Mortal Kombat X with new and already released add-ons. Includes a base game, new game characters: Alien, Triborgh and Bo Rai Cho - and already released game characters: Predator, Jason Vurhiz, Tremor, Tanya and Goro. Also contains a new set of appearances "Set of the Apocalypse" and all previously released sets of appearances.

Mortal Kombat XL allows you to not only participate in single battles. If you have a second gamepad, you can play with your friends. There is a single-player and multiplayer modes. In this game, the passage time is not limited, it is possible to constantly create battles. This is an extended version. All costume sets and nine characters that were added in updates are provided. Delivery is carried out in a plastic box, the carrier is a Blu-ray disc.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: