WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


NFS Payback
40.000 AMD 

In Need for Speed: Payback, developers have combined, it seems, in general, everything for which you could love the previous games in the series. In the new NFS there was a place for racing through the city streets, driving through the desert and forest roads, clashes with the police, detailed tuning and even a simple story about the street racing team. To fit all this, Ghost Games drew a spacious Fortune Valley region with the city of Silver Rock and several suburban areas.

In the Payback story, the three main characters are trying with all their might to come to success in order to oppose the House cartel, which has seized control of Silver Rock. The gangsters do not allow racers to live in peace, arrange fake races and remove from the path all those who disagree with the new orders. To put the “House” in place, the heroes need to defeat members of local factions on the road and enlist their support, so fighting with them is the basis of the gameplay in the new Need for Speed.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: