WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

PES 2018
37.900 AMD 

Pro Evolution Soccer 2018 is one of the most popular football simulators. According to the developers, in this part of the franchise absolutely all aspects of the game are radically changed. The main innovation in the Pro Evolution Soccer 2018 is the so-called Real Touch + system. With its help, players completely differently take the ball head, legs and chest, depending on the speed and altitude of flight.

Improved systems of penetration of penalty and penalty, selection of sword and dribbling. The interface has been thoroughly reworked, and, in addition, their real images have been added to the player cards. Added a cooperative with the ability to play 2 to 2 and 3 to 3 players with local game support for one console or computer. Also in the Pro Evolution Soccer 2018 significantly improved the picture due to the revolutionary graphics system RealCapture.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: