WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Play Station 4 PRO 1TB
Jet Black
239.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
259.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 21.583 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 10.791 AMD
 սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Play the latest hits and exclusives of the PlayStation in a stunning 4K and stream your favorite game scenes in incredible detail on video services that support 4K. Make the PS4 games more dynamic and explosive, and dive into them even more realistic thanks to the power of the PS4 Pro, which supports increased frame rates in a number of enhanced games for the PS4 Pro.

PS4 Pro has twice the power of a graphics processor than a standard PS4 - thanks to this, you can enjoy incredible image clarity, smooth gameplay and short loading times in advanced games for PS4 Pro. Enjoy more vivid and realistic colors and the smallest details of the gameplay while playing on the HDR TV.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: