WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Play Station 4 Slim 1TB
Jet Black
179.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
199.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 16.583 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 8.291 AMD
 սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Console PlayStation 4 Slim - the latest generation console of the Sony family, an updated version of the first model of the PlayStation 4. The new console has received a number of improvements that allow gamers to enjoy the gameplay to the fullest. The model is almost a third “thin” in comparison with its predecessor. The “two-layer” case has beveled ends and a matte finish. The console will look great in both vertical and horizontal position.

Sony PlayStation 4 Slim console appeared in the new updated design, and improved performance continues to delight with its power. Slimka is considered one of the most social consoles. Now gamers can not only spend their leisure time playing, but also watch movies, video shows, listen to music and communicate with the whole gaming world.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: