WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Play Station 4 Slim 500GB
Jet Black
169.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
189.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 15.750 AMD  
24 ԱՄԻՍ – 7.875 AMD
 սկսած 7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

PlayStation 4 Slim was launched in 2016. In terms of iron performance, this console should be completely identical to the original PlayStation 4, sales of which began worldwide at the end of 2013. PS4 Slim features: this is the same eight-core 1.6 GHz processor, 8 GB of GDDR5 memory and a GPU with a capacity of 1.84 TFlops. Slim differs from the simple PS4 in size: the new console is 30% smaller and more than 16% lighter. In addition, the PlayStation 4 Slim consumes, according to Sony, 28% less energy and less noise. Digital Foundry enthusiasts checked the last two points in practice and found out that they are really close to the truth.

The PlayStation 4 Pro, previously rumored to be the PlayStation 4 Neo and the PlayStation 4K, also went on sale at the end of 2016, three years after the base PS4. The difference between the Pro version 4 Pro version is a noticeable increase in key hardware characteristics compared to other models. If the original PS4 (and Slim), this figure is at the level of 1.84 TFlops, then the PlayStation 4 Pro already employs a much more powerful GPU with a performance of 4.2 TFlops. Other features of the PS4 Pro have also grown, though not as seriously as the graphics.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: