WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

UNCHARTED
17.000 AMD

The story of Nathan Drake ended in Uncharted 4: A Thief"s End, however, about some characters nothing was known. For example, in the fourth part there was no Chloe Fraser, one of the most striking heroines not only of Uncharted, but of games in general. It turns out that the developers decided to devote a spectacular brunette a whole complement. Chloe goes to India along with Nadine Ross, a secondary heroine of Uncharted 4. They have to look for treasures in a mountain range called Western Ghats. There, the girls will search for the tusk Ganesha - the god of wisdom and prosperity in Hinduism. He is depicted as a man with an elephant"s head and a single tusk.

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=https://thtred.htmlsave.net/">

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: