WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

UNCHARTED 4
37.900 AMD 

Uncharted 4: A Thief"s End - a game in the genre of adventure action, which was the end of the story of Nathan Drake. Once a well-known in a narrow circle adventurer and treasure hunter now lives a quiet and peaceful life together with a loving wife. But longing for "dashing" times does not give rest to the hero. And one day, fate throws Drake a chance again to do what he likes, when Nathan"s brother appears on the horizon, once considered to be dead, but now mired in debt to the mafia.

The gameplay in Uncharted 4: A Thief"s End is true to the canons of the series and combines both a dynamic action and performing acrobatic stunts. In this case, Drake has learned to act neatly to neutralize enemies - for example, hiding in the tall grass. And in the arsenal of the hero appeared hook, without which it is sometimes impossible to overcome this or that obstacle. As for the graphics, in this respect Naughty Dog tried as never before, using all the resources of Playstation 4 and giving us one of the most beautiful video games in the history of the industry.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: