WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00

W2K18
37.900 AMD 

The gameplay in WWE 2k18, in addition to fights, also includes various nishtyaki, such as promotional speeches or a system of excitement of the crowd. All this dilutes the action quite well and makes it more interesting, but the main thing is the fight. They do not quite fit the general concepts of fighting games and are developed mainly in the key that is closest to the show, which could be seen in the ring in the fresh Smack Down season.

In the intervals between savory supexes, roundhouses and captures, the action is diluted with ridicule, flirting with the audience and endless pathos. The process is actually difficult to call sports. Minimum battle of minds, the maximum of random factors for the sake of entertainment and excitement. WWE 2k18 is really a good game of its kind - it’s pretty fun, but it’s in the very concept that it will be interesting to play it, without delving into it, with a light mood and on the same sofa with close friends.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: