WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


AirPods 2 Jet Black
107.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
115.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ

12 ԱՄԻՍ – 9.583 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 4.791 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

AirPods 2 Matte Black
107.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
115.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ

12 ԱՄԻՍ – 9.583 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 4.791 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

AirPods are configured with one touch and automatically connected. Using them is easier than ever. Headphones understand when you shoot them - at this point, the playback pauses. AirPods interact perfectly with the iPhone, Apple Watch, iPad and Mac. You will be pleasantly surprised. Talking with your favorite personal assistant is easy. Double-tap the headset to activate Siri — without taking your iPhone out of your pocket.

Behind all the incredible features of the AirPods is the W1 processor, specially developed for this by Apple. It provides an excellent wireless connection, allowing the AirPods to sound excellent and work smoothly. In addition, it is thanks to the processor W1 battery is spent so efficiently that you can listen to music for 5 hours on a single charge. For such a miniature device is unheard of.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: