WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


AirPods 2
White
95.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
104.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 8.667 AMD  24 ԱՄԻՍ – 4.333 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

In March 2019, Apple presented the second generation AirPods. Updated headphones can be much more than the original version, but at the same time they cost a little more. Despite the fact that the AirPods 2 completely repeats the first generation of headphones, the novelty has been reworked quite significantly inside.

At the core of AirPods 2 is the H1 processor, which provides the new product with 50% better autonomy, improves playback quality, as well as support for the Hi, Siri command, allowing you to activate the assistant with your voice without having to do it manually. AirPods 2 comes to the market in two versions: with a case with support for wireless charging and in a case without one.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: