WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


AirPods Pro
White
121.500 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
132.500 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 11.041 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 5.520 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The compact and high-tech AirPods Pro is based on the System in Package architecture with a unique H1 chip that supports all AirPods Pro features from audio to Siri. The adaptive equalizer automatically adjusts the sound parameters based on the shape of the ear, creating an excellent, consistently rich sound.

A wireless charging case allows you to use your AirPods Pro for more than 24 hours. The case is compatible with Qi-style chargers. With the Audio Sharing feature, you can listen to songs, podcasts, and any other audio with your friend through two pairs of AirPods.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: