WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Apple TV 32GB
Space grey
115.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
137.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 11.416 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 5.708 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Apple TV 64GB
Space grey
135.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
160.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 13.333 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 6.666 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

“The Future of Television” - so, without undue modesty, Apple is positioning the latest model of the set-top box Apple TV 4, released last fall. Let us see if such statements are justified and what gives the thickened “square puck” the long-awaited support for applications and games, as well as the new control panel with touchpad, microphones, gyroscope and accelerometer.

At the console (in the Russian version, it is not called Siri Remote, and Apple TV Remote with Touch - Siri on Apple TV for Russians has not yet been installed), a clicking touchpad appeared, which made navigation with svaypami possible. If you press and hold it when the application icon is highlighted, you can move the application (by swipe) or delete it (using the “Pause” button) - almost like on an iPhone. While entering text, the “clamping” of the touchpad displays a list of additional icons, as well as the delete key - so as not to scroll to the very end of the list. Another convenient and non-obvious trick for entering text is that pressing the “Pause” button once changes the register.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: