WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Apple TV 64GB
Space grey
140.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
160.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 13.333 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 6.666 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Box Apple TV 4K and its contents are not much different from the previous (fourth) generation model. The appearance of the console is almost unchanged compared with the previous generation. This is still a weighty thick black block with rounded edges and a rubberized bottom, which has slots for active cooling.

And here is the second key difference: Ethernet is now Gigabit. That, in general, is logical: for streaming, 4K video of a 100 Mbit Internet may not be enough. As before, all the connectors are located on the back of the device, and on the front there is a work indicator. The appearance of the remote control as a whole also remained the same, except that a white bezel appeared around the Menu button - for easier visual (for example, in the dark) and tactile detection. Well, the surface of the other buttons has changed a bit: before, they were slightly concave, now they are even.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: