WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy A2 Core 1/16GB (2019)
Black / Blue / Gold
41.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
45.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 3.750 AMD 
24 ԱՄԻՍ – 1.875 AMD
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Samsung Galaxy A2 Core equipped with a simple TFT-screen, which has a small pixel density and ratio to the body. Viewing angles leave much to be desired, and the color rendition is not natural. At a right angle, the image will be quite good, but if you tilt the phone a little, as soon as the colors begin to distort.

The processor with a graphics accelerator is also difficult to call fast. Their performance is enough for everyday tasks, such as surfing the Internet, watching HD-video or typing, but the problems begin in games. For example, in Asphalt 9 you will be able to observe the strong subsidence of FPS, and it will not be possible to play normally. There is only 1 GB of RAM, which is not enough for demanding applications.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: