WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy A40 4/64GB (2019)
Black / White / Coral / Blue
115.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
127.300 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 10.608 AMD 
24 ԱՄԻՍ – 5.304 AMD
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Samsung Galaxy A40 boasts a beautiful appearance, but the plastic case with a smooth surface is easily scratched. Due to its elongated shape, it lies confidently in the hand, and it is difficult to drop it by chance. The gadget has an excellent screen with a resolution of 1080 by 2340 pixels. The useful area is large (almost 86%), the physical resolution too, due to which the screen seems limitless and the image is clear.

This is a Super AMOLED display that offers a contrasting image, but the colors may seem too bright. Samsung A40 has received not the newest stuffing, but one cannot say that it “slows down”. Applications open without visible delays, photos and videos run instantly. And 4 GB of RAM for everyday tasks is more than enough.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: