WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy A70 6/128GB (2019)
Black / White / Coral / Blue
174.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
189.300 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 15.784 AMD 
24 ԱՄԻՍ – 7.896 AMD
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Samsung Galaxy A70 turned out to be one of the most beautiful smartphones on the market, but at the same time, its body is impractical. It has a glossy finish that quickly loses shine due to the numerous fingerprints on the surface.

The strength of the device is the internal filling. It consists of a fast Snapdragon 675 chipset, showing great results in synthetic benchmarks among its competitors. Due to this, the Samsung A70 easily copes not only with any games, but also with 4K video. Even the cheapest model with 6 GB of RAM will offer a high level of multitasking. The smartphone is able to keep in memory more than 10 running applications, including top-end games.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: