WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy A80 8/128GB (2019)
Phantom Black / Ghost White / Angel Gold
225.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
245.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 20.417 AMD 
24 ԱՄԻՍ – 10.208 AMD
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The era of live broadcasts has begun, which requires a different approach to content creation. Galaxy A80 is equipped with a rotating three-way camera, which allows you to take incredibly high-quality photos not only in the main camera mode, but also in the selfie mode. Thanks to the 3D camera, the Live Focus feature is now available not only for photos, but also for videos. "Live focus" in the video mode allows you to blur the background to better highlight the main subject and make your videos even more unique!

Thanks to the 123-degree viewing angle, the frame now fits more. An ultra-wide-angle camera can capture the moment just the way you see it. The Galaxy A80 ultra-wide-angle camera phone and predictive software allows you to record professional-level video like a camera action. The superstabilization function will allow you to shoot smooth and high-quality videos while traveling and outdoor activities.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: