WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy J2 Core 1/8GB (2018)
Black / Gold
42.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
47.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 3.917 AMD  24 ԱՄԻՍ – 1.958 AMD
 
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Samsung Galaxy J2 Core is the first smartphone of the company, built on the Android Go platform. The interface was left familiar to Galaxy devices, however, there are pre-installed Go-applications that take up much less space in both ROM and RAM. The device is equipped with 8 GB of internal memory and 1 GB of RAM. Despite this, it will not slow down.

According to the characteristics, Galaxy Jay 2 Core is quite similar to the 2018 J3 release. Both smartphones are built on an identical platform - the Exynos 7570 processor, whose cores operate at 1.4 GHz, and the Mali-T720 graphics accelerator. Its price is lower, of course, because it is equipped with only 8 GB of internal memory and 1 GB of RAM, which is two times less than that of Jay 3 (2018). It has a 5-megapixel camera with an aperture of f / 2.2 in front, and an unremarkable 8-megapixel rear.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: