WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy M10 2/16GB (2019)
Black / Blue
69.900 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
74.900 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 6.242 AMD 24 ԱՄԻՍ – 3.121 AMD
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Samsung Galaxy M10 has got a premium metal body. Its back panel can be painted in just two colors: black and blue. Both are good, but competitors are usually available in white, green or even red. The surface of the back side has a matte finish, so that it does not collect dirt and fingerprints.

The 6.2-inch display has an unusual Infinity-V design, that is, it has a cutout in the upper part in the shape of the Latin letter “V”. Due to this greatly increases the usable area of the front side. The front camera is capable of taking pictures with decent color reproduction, although the resolution of 5 MP is not impressive. The screen is used as a flash, and it copes quite well, but is not equal in brightness to an LED one.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: