WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy Note 10+ 12/256GB
Aura Glow / Aura White / Aura Black / Aura Blue
455.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
499.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 41.584 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 20.792 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Introducing the Galaxy Note 10+. Power laptop, game console, professional camera and smart electronic pen. All this in one super powerful Galaxy Note10 +. Whatever size of Galaxy Note you choose, you can be sure that you are provided with incredible power. Polished metal and glass blend perfectly in the stunningly slim elegant design of the Galaxy Note10 +.

We have abandoned unnecessary elements so that nothing distracts you from what is happening on the unlimited Dynamic AMOLED screen of your smartphone. The download speed on your Galaxy Note10 | 10+ reaches incredible speeds thanks to its powerful 7nm processor and 12GB of RAM. Upload files, play and stream content seamlessly, wherever you are.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: