WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy S10 128GB
Prism White / Prism Black / Prism Green
379.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
419.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 34.917 AMD 24 ԱՄԻՍ – 17.459 AMD
սկսած 0,7 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

The Galaxy S10, which is an average device in the tenth generation Samsung flagships, has a triple camera with a resolution of 12, 12 and 16 megapixels with variable aperture and optical zoom. The standard "ten" has received technology similar to the one that found application in the Galaxy A7. The amount of RAM of the smartphone remained at the level of the Galaxy S10e, and the maximum gradation of the built-in storage has increased to 512 GB. The display of the smartphone received a diagonal of 6.1 inches, Quad HD + resolution and a built-in fingerprint scanner.

Despite the fact that Samsung plans to introduce at least four modifications of the Galaxy S10, one of which will be a limited-edition version of the Galaxy S10 + with 1 TB of internal memory and 12 GB of RAM, only three of them will get to Russia (at least by the start of sales). Ever since the manufacturers of smartphones began to make cuts of various shapes in the screens of their devices, users of these very devices have been interested in the possibility of hiding this cutout. Personally, I never wanted to resort to this, but I draw this conclusion from the fact that all manufacturers of phones with a cut-out in the screen allow users to hide this cut-out.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: