WE ARE WORKING EVERY DAY 10:00-21:00


Galaxy Watch Active
129.000 AMD - ԿԱՆԽԻԿ
139.000 AMD - ԱՊԱՌԻԿ
12 ԱՄԻՍ – 11.590 AMD  

24 ԱՄԻՍ – 5.798 AMD
 
սկսած 1 %-ից՝ բանկի միջնորդավճար

Smart Watch Galaxy Watch Active received a modern premium design and smart technology. The device is made in a thin and light body, inside which there is a place for a modern filling and a rich set of functions. The developers have changed the user interface, making it more minimalist and easy to use. Each owner of the Galaxy Watch Active will be able to make the device individual thanks to a large selection of dials and multi-colored sports straps.

Galaxy Watch Active allows you to control the load during training (jogging, cycling, rowing, training on an ellipse and another 39 types of exercises), sleep quality, stress level and health, In addition, Galaxy Watch Active can monitor blood pressure levels. However, at the moment the functionality works only in the USA, Canada, Singapore, Australia and Germany.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,7 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱԿԲԱԲԱՆԿ
11 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,5 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
9 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,55 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ՎՏԲ-ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1,02 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+0,99 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ
0 % ՏԱՐԵԿԱՆ
+1 % ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ

Ինչքա՞ն ժամանակ է տևում 1 հայտը:
-Կախված հաճախորդի պատմությունից 3-10 րոպե:
Կարելի՞է մուծել ժամանակից շուտ:
-Այո, շուտ մուծելու դեպքում հավելյալ գումարներ չի գանձվում:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ ապառիկի համար:
-Լավ վարկային պատմություն
կամ
-ՀՀԿԱՊԵԿ գրանցված աշխատող,
չպետք է ունենալ ամսական ուշացումներ: